صفحه اصلی / علوم پایه

علوم پایه

نمونه تست زیست شناسی جامع مجموعه دوم

نمونه تست زیست شناسی جامع مجموعه دوم

با دانلود : نمونه تست زیست شناسی جامع مجموعه دوم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نمونه تست زیست شناسی جامع مجموعه دوم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نمونه تست زیست شناسی جامع مجموعه دوم   به نام خدا باعرض سلام و …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 7علوم هفتم-سفر آب درون زمین

پاورپوینت درس 7علوم هفتم-سفر آب درون زمین

با دانلود : پاورپوینت درس 7علوم هفتم-سفر آب درون زمین در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 7علوم هفتم-سفر آب درون زمین را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 7علوم هفتم-سفر آب درون زمین شامل 14 اسلاید قابل ویرایش شامل متن …

مشاهده بیشتر »

پاور پوینت فصل نهم علوم هفتم منابع انرژی

پاور پوینت فصل نهم علوم هفتم منابع انرژی

با دانلود : پاور پوینت فصل نهم علوم هفتم منابع انرژی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاور پوینت فصل نهم علوم هفتم منابع انرژی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاور پوینت فصل نهم علوم هفتم منابع انرژی پاور پوینت فصل نهم …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس ششم علوم تجربی نهم

با دانلود : پاورپوینت درس ششم علوم تجربی نهم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس ششم علوم تجربی نهم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس ششم علوم تجربی نهم پاورپوینت درس 6 علوم تجربی نهم در قالب 25 اسلاید …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس سیزدهم علوم تجربی نهم

با دانلود : پاورپوینت درس سیزدهم علوم تجربی نهم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس سیزدهم علوم تجربی نهم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس سیزدهم علوم تجربی نهم پاورپوینت درس13 علوم تجربی نهم در قالب 30 اسلاید … …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس پانزدهم علوم تجربی نهم

با دانلود : پاورپوینت درس پانزدهم علوم تجربی نهم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس پانزدهم علوم تجربی نهم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس پانزدهم علوم تجربی نهم پاورپوینت درس 15 علوم تجربی نهم در قااب18 اسلاید . …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس چهاردهم علوم تجربی نهم

با دانلود : پاورپوینت درس چهاردهم علوم تجربی نهم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس چهاردهم علوم تجربی نهم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس چهاردهم علوم تجربی نهم پاورپوینت درس 14 علوم تجربی نهم در قالب24 اسلاید . …

مشاهده بیشتر »

تحقیقی پیرامون فیزیک- زمان – اینده جهان

تحقیقی پیرامون فیزیک- زمان - اینده جهان

با دانلود : تحقیقی پیرامون فیزیک- زمان – اینده جهان در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل تحقیقی پیرامون فیزیک- زمان – اینده جهان را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید تحقیقی پیرامون فیزیک- زمان – اینده جهان در این تحقیق برای شما از فیزیک …

مشاهده بیشتر »

حل تست های نکته دار فیزیک دهم فصل اول

حل تست های نکته دار فیزیک دهم فصل اول

با دانلود : حل تست های نکته دار فیزیک دهم فصل اول در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل حل تست های نکته دار فیزیک دهم فصل اول را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید حل تست های نکته دار فیزیک دهم فصل اول این …

مشاهده بیشتر »

دانلود فایل پروژه قابل ویرایش و چاپ (word) درس آمار و مدل سازی سوم دبیرستان ( برسسی وضعیت کلاس سوم تجربی) / برای دانش آموزان سوم دبیرستان و …

دانلود فایل پروژه قابل ویرایش و چاپ (word) درس آمار و مدل سازی سوم دبیرستان ( برسسی وضعیت کلاس سوم تجربی) / برای دانش آموزان سوم دبیرستان و ...

با دانلود : دانلود فایل پروژه قابل ویرایش و چاپ (word) درس آمار و مدل سازی سوم دبیرستان ( برسسی وضعیت کلاس سوم تجربی) / برای دانش آموزان سوم دبیرستان و … در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل دانلود فایل پروژه قابل ویرایش و چاپ (word) …

مشاهده بیشتر »